Երբ Իմացա,Թե Ինչի Է Սկեսուրս Առավոտյան Կիտրոնով Ջուր Խմում,Ուղղակի Ապ Շել Էի,Այժմ Ես Էլ Եմ Խմում․

Դիե տոլոգների և առ ողջության մասնագետների մեծամասնությունն ասում է, որ նախաճաշից առաջ կիտրոնով ջուր խմելը հիանալի է ձեր մարմնի և առ ողջության համար:

Կիտրոնաթթուն ունի հզոր հակաբ ակտերիալ և հակավ իրուսային հատկություններ, որոնք բարելավում են ձեր իմո ւնային համակարգը և պ աշտպանում ձեզ բազմաթիվ հի վանդություններից:

Կիտրոնով ջուր պատրաստելու համար հարկավոր է միայն ½ կիտրոնի հյութը քամել մեկ բաժակ ջրի մեջ։ Ցանկության դեպքում այն կարող եք քաղցրացնել մի քիչ մեղրով։ Բարելավում է մա րսողությունը: Կիտրոնը կարող է առաջացնել լե ղու արտազատման ավելացում, ինչը բարելավում է մա րսողությունը: Կիտրոնով ջրի ամենօրյա օգտագործումը թույլ կտա օր գանիզմից հեռացնել տո քսիններն ու վտ անգավոր նյութերը։

Այսպիսով, դուք ձեզ պա շտպանում եք մ արսողական խա նգարումներից։ Նվա զեցնում է ձեր քաշը :Կիտրոնը պե կտինային մանրաթելերի հարուստ աղբյուր է, որը ճ նշում է սննդի տենչն ու ախորժակը: Սա թույլ է տալիս վերահսկել ինքներդ ձեզ, երբ դուք ուտում եք: Մաքրում է մ աշկը: Նախաճաշից առաջ մի բաժակ ջուր խմեք կիտրոնի կտորներով, և ձեր մա շկը մաքուր և փայլուն կլինի։

Խթանում է իմունային համակարգը :Ամեն օր կիտրոնով ջուր խմելը մեծացնում է օր գանիզմի եր կաթը կլանելու ունակությունը, ինչը հանգեցնում է իմո ւնային համակարգի ուժեղացման:

Բերանի տհաճ հոտ: Կիտրոնը խթանում է թո ւքի ար տազատումը և ս պանում բերանի բա կտերիաները, որոնք բերանի խոռոչի տհ աճ հոտ են առաջացնում : Հավասարակշռում է pH մակարդակը: Մեկ բաժակ կիտրոնի ջուրը նորմալացնում է ձեր մարմնի pH մակարդակը՝ նվա զեցնելով բո րբոքման հավանականությունը: